Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/199) mukainen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Majoitus Makkonen Ky

Uudenmaankatu 2

05800 Hyvinkää

+358 40 7352119

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Makkonen

+358 040 7352119

 

Rekisterin nimi

Majoitus Makkosen asiakasrekisteri

 

Henkilökohtaisten tietojen keruun tarkoitus

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– Varausten ja maksujen hallinnointi

– Palautteiden käsittely

– Majoitus Makkonen Ky:n palveluiden markkinointi

 

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään ja talletetaan seuraavia tietoja:

– nimi

– puhelinnumero

– osoite

– sähköpostiosoite

– asiakkaan suostumuksella kerättyä varauksia koskevaa tietoa

 

Tiedonlähteet

Henkilökohtaisia tietoja kerätään asiakkaasta varausprosessin aikana. 

 

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Majoitus Makkonen Ky:n asiakasrekisterin tietoja ei välitetä tai anneta EU:n ja euroalueen ulkopuolelle.

 

Tietosuojaperiaatteet

Rekisteri sijaitsee yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Järjestelmä on suojattu normaaleilla yritysten toimenpiteillä olemassa olevilla menetelmillä. Järjestelmään pääsee vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus ja salasana ovat vain yrityksen henkilöstön käytössä edellä mainittujen toimien ja maksujen seurannan edellyttämissä asioissa.

 

Tietoa sivun www.majoitusmakkonen.fi analytiikasta

Tämä sivusto käyttää Google Inc.:in (Google) verkkosivustojen analytiikkaohjelmistoa Google Analytics. Analytiikkaohjelmiston javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisen sivulatauksen yhteydessä. 

Google Analytics tunnistaa kävijän käyttämällä evästeitä, jotka ovat pieniä selaimeen tallennettavia tiedostoja. Sivuston käyttötieto tallennetaan ja siirretään Googlen palveluihin, ja Google käyttää näitä tietoja tarjotakseen raportteja verkkosivuston käytöstä. Majoitus Makkonen Ky hyödyntää näitä tietoja kehittääkseen toimintaansa ja seuratakseen sivuston käyttöä.

Sivusto saattaa käyttää myös muita sivustojen analytiikkaohjelmistoja Google Analyticsin ohella, jotka saattavat antaa vierailijoista yksityiskohtaisempaa tietoa kuin Google Analytics. Näiden ohjelmistojen käyttöalueita ja käyttöaikoja rajoitetaan siten ja ne liittyvät sivuston tai jonkin palvelun kehittämiseen.

Sivuston analytiikan kautta kerättyjä tietoja tai tilastoja ei yhdistetä käyttäjärekisterin tietoihin. Google voi välittää sivuston analytiikkatietoja kolmansille osapuolille tai Majoitus Makkonen Ky tai Google voivat käyttää kolmansia osapuolia alihankkijoina tietojen käsittelyssä.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön aktivoimalla evästeiden eston selaimen asetuksista. Jos käyttäjä estää evästeiden käytön, hän ei välttämättä pysty käytämään kaikkia sivuston toimintoja.